Rotavirus vaccinatie

Het rotavirus is een heel besmettelijk virus dat voorkomt bij jonge kinderen. Een vaccinatie beschermt. LET OP: valt je kind buiten het RVP voor het rotavaccin? De arts van de GGD is degene die altijd de indicatie stelt. Dat kan ook betekenen dat de vaccinatie NIET wordt gegeven.
Header illustratie

Bijna elk kind krijgt vóór zijn of haar vijfde verjaardag een infectie met het rotavirus. Het kind kan een paar dagen buikgriepachtige klachten (diarree) krijgen, wat gepaard kan gaan met koorts. Maar bij kwetsbare kinderen kan de ziekte ernstig verlopen. Ieder jaar worden een paar duizend kinderen opgenomen in het ziekenhuis vanwege uitdroging door de diarree.

Kinderen geboren vanaf 1-1-2024 krijgen het vaccin tegen rotavirus aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma.

Hoe loopt mijn kind het rotavirus op?

Het rotavirus zit in de ontlasting van iemand die besmet is. Het virus is erg besmettelijk. Daarom is het belangrijk om hygiënisch te werken rondom de ontlasting van kinderen. Goed handen wassen is belangrijk om verspreiding te voorkomen.

Is het rotavirus besmettelijk?

Het virus is heel erg besmettelijk. Vaak zijn meerdere kinderen tegelijk ziek, bijvoorbeeld op een kinderopvang. Men is besmettelijk vanaf het moment dat er ziekteverschijnselen zijn. De besmettelijkheid duurt ongeveer een week.

Hoe bescherm ik mijn kind tegen het rotavirus?

Alle kinderen krijgen een keer een infectie met het rotavirus. Je kunt dit slechts ten dele voorkomen door de kinderen goed te leren handen wassen en dit zelf ook altijd te doen na contact met ontlasting.  

Er bestaat een vaccinatie tegen het rotavirus. Dit vaccin is met name geschikt voor kwetsbare kinderen. Zij krijgen het vaccin soms via hun kinderarts. De bescherming duurt minimaal 3 jaar. In de meest kwetsbare leeftijd zijn kinderen hiermee beschermd.

Ook gezonde kinderen kunnen baat hebben bij vaccinatie. De kosten hiervan moet je zelf betalen; het is namelijk nog geen onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Het vaccin is tegen betaling verkrijgbaar via een GGD, (huis)arts of vaccinatiecentrum. 

De vaccinatie is geen prik, maar wordt met druppeltjes in de mond toegediend. Het vaccin kan gegeven worden aan baby’s tussen de 6 en 24 weken oud. Het is belangrijk dat de eerste vaccinatie wordt gegeven vóórdat de baby 12 weken oud is. Er zijn twee vaccins geregistreerd. GGD-en gebruiken meestal Rotarix ®. Dit vaccin moet tweemaal gegeven worden met minimaal 4 weken ertussen.

Door het rotavirus raken de maag en de darmen ontstoken. Ziekteverschijnselen zijn koorts, misselijkheid, overgeven en waterdunne diarree. De verschijnselen treden ongeveer twee dagen na besmetting op. Deze kunnen vier tot zes dagen aanhouden. Soms moet een kind naar het ziekenhuis vanwege uitdroging. Over het algemeen kunnen kinderen met een rotavirus infectie thuis worden verzorgd en herstellen ze vanzelf. In sommige gevallen verloopt de ziekte ernstig en is een ziekenhuisopname vanwege uitdroging nodig. Ziekenhuisopnames zien we vrijwel alleen bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Mensen kunnen de ziekte verschillende keren krijgen in hun leven. Bij oudere kinderen en volwassenen verloopt de ziekte minder ernstig. Op oudere leeftijd kan de infectie wel weer tot uitdroging leiden.

De vaccinatie tegen rotavirus geeft minstens 2 jaar bescherming tegen ernstige ziekte door rotavirus. Dit is voldoende om de kwetsbare periode te overbruggen.

Kijk in de tarievenlijst bij de GGD van jouw keuze wat de rotavirusvaccinatie kost.