Proclaimer GGDVaccinatiesopmaat

Gebruik van enige informatie, afkomstig van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts.
Header illustratie
Body

Versie 26-7-2021

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld door de samenwerkende GGD’en. Wij doen er alles aan om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet volledig of juist is. Kom je iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij jouw reactie bijzonder op prijs.

Gebruik van enige informatie, afkomstig van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op moet nemen met jouw arts, specialist of apotheker. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid 

GGD’en, aangesloten bij GGDVaccinatiesOpmaat, sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van of verband houdt met deze website. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. 

Hoewel de GGD’en, aangesloten bij GGDVaccinatiesOpmaat, alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn de GGD’en, aangesloten bij GGDVaccinatiesOpmaat, niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet of sociale media verzonden worden.

De GGD’en, aangesloten bij GGDVaccinatiesOpmaat, aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site. 

GGD-artsen stellen een medische indicatie tot het al dan niet toedienen van een vaccinatie op maat. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de arts en niet bij de burger, waar de wens tot vaccinatie vandaan komt. 

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Verwijzing naar andere sites

Op deze website staan hyperlinks die leiden naar informatiebronnen die worden beheerd door andere partijen dan de GGD’en, aangesloten bij GGDVaccinatiesOpmaat. De GGD’en, aangesloten bij GGDVaccinatiesOpmaat, doen er alles aan om uitsluitend betrouwbare partijen en bronnen te gebruiken, maar dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie van deze andere bronnen. 

Delen van informatie 

Deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is toegestaan de geschreven informatie via een link te delen maar niet voor commercieel gebruik. 

Het is niet toegestaan de informatie te kopiëren en op andere websites te plaatsen.
Het is niet toegestaan vormgeving en beeldmateriaal te delen, kopiëren, vermenigvuldigen of te bewerken.

Privacy – en cookieverklaring

De GGD’en, aangesloten bij het Platform GGDVaccinatiesOpmaat vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens en volgen nauwgezet de bepalingen uit de zorg- én privacywetgeving (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). Dit betekent onder meer dat de GGD’en, aangesloten bij GGDVaccinatiesOpmaat, jouw privacy beschermen en geen persoonsgegevens van je aan derden verstrekken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. 

Meer informatie over ons privacy- en cookiebeleid kun je vinden in onze Privacyverklaring en de cookieverklaring.

Contact

Voor al jouw vragen, opmerkingen en overige communicatie betreffende deze website kun je via e-mail contact opnemen.