Cookieverklaring GGDVaccinatiesopmaat

Dit artikel geeft aan hoe wij cookies gebruiken op de website.
Header illustratie
Body

Versie 26-7-2021

Worden cookies gebruikt op de website?

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

  • IP-adres
  • Cookie-ID
  • Website- en klikgedrag
  • Refferer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookies GGDVoM

De Privacyverklaring van Google, waarnaar verwezen wordt in tabel, kunt u hier lezen >>>

Kunt u cookies uitschakelen?

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Kunt u cookies verwijderen?

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.