GGD Gelderland-Zuid

Spreekuren zijn uitsluitend op afspraak.
Header illustratie

Wij beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van inwoners in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, die uit achttien gemeenten bestaat: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Daarnaast leveren we de jeugdgezondheidszorg voor ouders, kinderen en jongeren van Mook en Middelaar.

Om deze missie te realiseren, richten we onze aandacht op:

  • Mensen bij wie relatief veel gezondheidswinst is te behalen (risicogroepen).
  • Het benutten van praktijkervaringen bij het ontwikkelen van preventieactiviteiten.
  • Samenwerking met (regionale) partners en samenwerking tussen onze eigen afdelingen.

In opdracht van de achttien gemeenten en van de landelijke overheid voeren we de volgende wettelijke taken uit:

  • Signaleren en voorkomen van gezondheidsproblemen.
  • Acuut optreden bij gevaar voor de volksgezondheid.
  • Zorg toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen.
  • Bevorderen van de samenwerking tussen partners die zich, net als wij, bezighouden met gezondheid en veiligheid.
  • Voor de uitvoering van deze taken starten we regelmatig korte en langdurende projecten gericht op specifieke doelgroepen.

Wil je meer weten over onze GGD, kijk dan op onze website.

GGD Gelderland-Zuid